KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

Tüm iş kollarında "Zaman", uzmanlıkla kullanılması ve planlanması gereken bir araç. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi karayolu taşımacılığında da zamanı sizin için planlıyor ve yönetiyoruz. Malınızın tam zamanında, istediğiniz yerde olması, sizin kadar bizim de önceliğimiz.

KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
RUSYA
UKRAYNA
MOĞOLİSTAN
TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN
GÜRCİSTAN
AZERBAYCAN
İRAN